logo

Oldalainkat 19 vendég böngészi

HÍREK

MEGALAKULT A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG DIGITÁLIS IRODALMI MUNKACSOPORTJA

  A Magyar Írószövetség Digitális Munkacsoportjának alapítói Király Farkas, akit egyúttal vezetőnek választottak, Sütő Csaba András, Szalai Zsolt, Vincze Ferenc és Szentmártoni János, a szövetség elnöke. A munkacsoport célja a Magyar Írószövetség modernizálásának folytatása, a versenyképesség fokozása. A digitális kultúra lehetőségeiről kiadói szakemberek, online lapok, portálok szerkesztőinek, bloggerek bevonásával rendszeres vitafórumok és ankétok megrendezésével kívánja tájékoztatni a tagságot és a szélesebb közönséget. További feladatainak tekinti az irodalmi művek digitalizálását, az archiválási rendszer egységesítését, az ’56-os virtuális emlékszoba anyagának digitális feldolgozását. Céljaik megvalósításában az online kultúrában járatos irodalmárok (Papp Tibor, Szkárosi Endre, Vass Tibor) mellett külső szakemberek bevonását is tervezik. Ennek költségeit a szövetség segítségével, valamint pályázati forrásokból fedezi majd a Digitális Munkacsoport. Bemutatkozásképp tavaszra egy figyelemfelkeltő akcióval készülnek. (Magyar Írószövetség, OS, MTI)

 
VOLLEIN FERENC SZÍNVARÁZSLAT CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA

Vollein Ferenc, a MOL ÚJ Európa Alapítvány Tehetségtámogató Program győztese, Zalaegerszeg MJV művészeti ösztöndíjasa, a Zalaegerszeg-Landorhegyi Általános Iskola 8. osztályos tanulója Színvarázslat című kiállításának megnyitójára 2014. január 24-én (pénteken) 17 órától kerül sor a Győr-Szabadhegyi József Attila Művelődési Házban(9028 Gyõr, Móra F. tér 1., tel./fax: 421-740). Köszöntőt mond: Rózsavölgyi László, Győr MJV Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Turisztikai Bizottságának elnöke: A kiállítást megnyitja: Szalai Zsolt költő, kritikus. Közreműködnek: a Kodály Zoltán Általános Iskola tanulói. A kiállítás február 26-ig hétköznap 10-16 óráig látogatható.

 

 
A HÁBORÚ ÉS HÁBORÚ TELJES KIADÁSA MEGJELENT KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ 60. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Krasznahorkai László 60. születésnapjára a Magvető megjelentette a Háború és Háború című regény javított és teljes kiadását. Az író elmondta: a kötetben helyet kapott a Megjött Ézsaiás című, a regény előzményének is tekinthető levél, emellett számos apróbb javítást is végrehajtott a szövegen. A hatvanadik születésnapról szólva megjegyezte, hogy a kerek évfordulót programsorozattal ünneplik K.L. 6.0 címmel, ennek keretében január 21-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban hat kiváló kritikus arra a kérdésre keresi majd a választ, hogy hol van Krasznahorkai helye a magyar irodalomban, ezután az ELTE szervez felolvasóestet, majd a Szépművészeti Múzeumban Krasznahorkai László egy performansz keretében mutatja be a The Bill címen megjelentetett angol nyelvű kötetét Palma Vecchióról. Végül március 10-én a Rózsavölgyi Szalonban Jeles András rendezi azt a búcsúestet, amelyen Eszenyi Enikő, Fullajtár Andrea, Máté Gábor és Gelányi Bence mutatják be Krasznahorkai László irodalmi univerzumát. (MTI)

szantai borito

 Az év gyerekkönyve  (Erdélyi Magyar Írók Ligája)

Szántai János A Jó, a Rossz, a Csúnya és egyéb mesebeli párbajok

TAKÁCS ÉVA PDF Nyomtatás
FacebookGoogle bookmark


Túl evidens perspektívák


(Rhédey Gábor: Saját néző. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2013)


Rhédey Gábor első kötete a FISZ könyvek sorozat 57. tagjaként idén látta meg a napvilágot. A három ciklusba rendezett több mint ötven vers alkotja a szerző bemutatkozását szolgáló anyagot. A Saját néző rendkívülrhedey gabor sajat nezo egységes kötet, igaz, ez az egységesség egyet jelent azzal, hogy nincsenek kiugróan erős versek, az olvasónak úgy tűnhet, mintha mindegyik egyforma lenne. Ez az egyformaság pedig ugyan kapcsolatba hozható a kötet tematikájának főbb motívumaival, úgy mint a beletörődés, az ironikus önszemlélet, az elmúlt szerelem elengedésére való törekvés vagy éppen a jelen technikai vívmányai iránt érzett szkepticizmus, azonban ennek a tematikai hálónak sem kellene indokolnia a középszerűséget.

A Saját néző című kötetben a lírai én mást sem csinál, csak szemlél. Önmagát; az embereket, akikkel kapcsolatba kerül; szerelmeket, amik akárhonnan is nézzük, de elmúltak; szemléli a világot, amely idegen, ugyanakkor mégsem. A viszonyát mindennel a közel–távol oppozícióval lehet jellemezni. A cél, hogy ami közel volt, azt el kellene távolítani, a távol lévőt pedig közelebb kéne hozni. Kellene, kéne, hogyha, hátha, néha… Ezek a szavak jellemzik az egyébként több versben is megfogalmazódó igényt, amely a változásra irányul („Hajnalban kéne kelni” [18.]; „Csinálhatnánk ezt okosabban is” [16.]; „Ideje volna rendbe rakni, / de végleg.” [41.] stb.) Azonban változás nem történik, a lírai én beleragad a helyzetekbe, és ugyan látja a lehetséges kiutat, átlépni önmaga korlátain nem tud. A harmadik, Fikusz és anyósnyelv című ciklusban ez a beletörődés és mozdulni nem tudás akár indokolt is lehet azzal, hogy az itt helyet kapó írások egy idősebb kori perspektívából szólalnak meg, a baj csak az, hogy ez nem valamiféle végpontként jelentkezik a kötetben, hanem csak egy mindvégig változhatatlan dolog még-mindig-megléteként. Talán, ha nem annyira a kompromisszumkészség és a tények elfogadása, illetve kinyilatkoztatása állna minden vers középpontjában vagy ha a perspektívák nem lennének ennyire evidensek, akkor az egész kötet sem lenne ennyire erőtlen.

A megkülönböztethetetlen költői hang megléte ugyan nem várható el egy pályája elején lévő költőtől, de az első kötet lírai nyelvének már tartalmaznia kell bizonyos irányokat, lehetőségeket. Rhédey Gábor ennek érdekében tesz is lépéseket. Lírai eszköztárában megtalálható néhány olyan elem, amelynek célja egyértelműen az, hogy sajátosra és egyénire formálja költői megszólalásmódját. Ilyen például az, hogy a jelen technikai vívmányai miatt érzett frusztráció leírásai folyamatosan a természetre és az időjárásra való reflexiókkal társulnak. Több tucat, az évszakok változására történő utalást találunk, a technikai vívmányok pedig szinte bármivel megfeleltethetővé válnak. Leginkább azokon a pontokon érhető ez tetten, amikor a szerelem és a szerelmi csalódás jelenkori perspektívájú megjelenítését kísérli meg a fiatal szerző. Azonban ennek stilizálása, letisztultabbá tétele még a költő előtt álló feladatok egyike.

A második ciklus címe: Evidens perspektívák. Ez pedig az egész kötetre vonatkoztatható, mert véleményem szerint éppen azért nem tudnak a versek legtöbbször önmagukban sem, nemhogy kötetként helytállni, mert minden, amit mond, túl egyértelmű. Az olvasó legtöbbször sokadik olvasás után is csak annyit mondana, hogy: Igen, na és? Ráadásul az evidencia néha a közönségességgel párosul, mint például az Ördöglakat című, egyébként az (ön)iróniát sem nélkülöző versben: „Az életem, akár egy leánykollégium. / Tele van pletykákkal, / fodrozódó divathullámokkal / és az elmaradt vérzések izgalmával.” (21.) Nem kevésbé zavarba ejtő a következő pár sor: „Szemed színével tapétázom ki a szobát, / ahol maszturbálni szoktam. Virágom.” (25.) Ez pedig továbbvezet ahhoz, hogy a ma nyelve (dating, feszkó, profitál, különböző márkanevek: IKEA, L’Oreal, Garnier) keveredik régebbiekkel, egészen furcsa elegyet, és a különböző (például többek között Csokonait megidéző) stílusok keveredésével operáló, ám nem mindig maradéktalanul jól működő játékot alkotva. Erre találunk példát a Zaj, nyár, fikció című versben, amely a lírai én fesztiválélményeit szedi versbe, ugyanakkor így kezdődik: „Szükségem, Drága Delírium! Minden porcikád marasztal.” (30.)

Folyamatosan jelen lévő elem a közhelyek (újra)felhasználása. A szerző verseket épít egy-egy jól ismert közmondás/közhely köré, vagy csak mondandója megerősítéseként használja őket. Ilyenek például a következők: „bábakezek közt végképp elvész a gyerek” (16.); „A remény hal meg utoljára.” (25.) Bár utóbbinál a „de mi túl vagyunk már pár exhumáláson is” (Uo.) sor némiképp árnyalja ezt. Az Őrhelyek című vers a „Messze van, mint Makó Jeruzsálemtől”-mondásra épül, a Szerelem című vers pedig a „hátam közepére sem kívánom”- átírása/átértelmezése. Ezeknek azonban a dekonstrukciójára nem kerül sor, legtöbbször eredeti értelmükben használja őket a szerző, általában valamiféle örökérvényű igazság kimondásának adnak helyet. Értelmezhetők esetleg a már említett, a jelen technikai vívmányai iránt érzett frusztráció ellenpontjaiként, felhívhatják a figyelmet a hagyományok megkerülhetetlenségére, igaz ezek az értelmezési lehetőségek sem teljesen problémamentesek, ha a versek, vagy a kötet egészére tekintünk.

A Közelebb című versben a lírai én így szól: „Ember vagyok, esendő. / A struktúrát kutatom.” (49.) Ez a kijelentés ráolvasható a kötet egészére, amennyiben az élet, illetve az elmúlt szerelem lehetőségeinek felvázolására gondolunk. A kötet felépítését, illetve a benne szereplő versek struktúráját tekintve is érdekes lehet a fenti megállapítás: a szárnypróbálgatás, a kísérletezés, az eddig elsajátított tudás fel-felvillantása (erre a Magyar Narancs Online-on olvasható rövid kritikájában Urfi Péter is utal) mind jellemzőek erre a kötetre, azzal a megkötéssel, hogy egy bizonyos komfortzónán belül maradnak. Talán ez a legnagyobb probléma. Hiszen a határok átlépése, a merészség, a végletesség és a kevésbé evidens perspektívák – úgy vélem – elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy sajátos, egyéni, összetéveszthetetlen hangot eredményezzenek. Rhédey Gábor Saját nézője már látja magát, ez kétségtelen. Valamiképpen érzékeli a körülötte lévő valóságot is. A megcélzott közönség mindennapjainak különböző szegmensei a versek szolgálatába állítva referenciapontokként ugyan működnek, ettől azonban még nem lesz az olvasó semmivel sem gazdagabb. Majd talán akkor, ha ennek, az olvasó számára is ismerős világnak a sajáttá tételére – talán egy következő kötetben – végre sor kerül.


( 1 Vote )
 
 • Bíró József
 • Balázs Tibor
 • Erdős Virág
 • Ewa Lipska
 • Finy Petra
 • Kirilla Teréz
 • Kovács Bea
 • Magolcsay Nagy Gábor
 • Makai Máté
 • Mezey Alexa
 • Nagy Koppány Zsolt
 • Németh Dorka
 • Nyerges Gábor Ádám
 • Radu Aldulescu
 • Rhédey Gábor
 • Sirokai Mátyás
 • Szkárosi Endre
 • Takács Éva
 • Vass Tibor
 • Wislawa Szymborska
 • Zólya Andrea Csilla
 • Zsille Gábor
Főoldal
E-könyveink Ambroobook
Keresés
Ambroozia a facebookon
Lapteteje